Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με τα Βιολογικά Προϊόντα
 
 
1. Τι είναι τα βιολογικά προϊόντα; 
 
Τα βιολογικά προϊόντα είναι προϊόντα που έχουν παραχθεί σε ελεγχόμενες βιολογικές καλλιέργειες, με φυσικό τρόπο, χωρίς τη χρήση δηλαδή συνθετικών χημικών φυτοφαρμάκων ή λιπασμάτων, αντιβιοτικών και άλλων παρεμβάσεων που είναι εκτός της φυσιολογικής τους ζωής.
Για την παραγωγή προϊόντων βιολογικής γεωργίας έχουν εφαρμοστεί κανόνες που καθορίζονται από την κοινοτική και εθνική νομοθεσία οι οποίοι σκοπό έχουν την προστασία του περιβάλλοντος, τη διατήρηση ή και την αύξηση της ευφορίας και της βιολογικής δραστηριότητας του εδάφους, καθώς και τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για τη διατήρηση της αλληλεξάρτησης μεταξύ του εδάφους με τα φυτά, των φυτών με τα ζώα και των ζώων με το έδαφος χωρίς την προσφυγή σε παράγοντες παραγωγής εξωτερικής προέλευσης.
 
2. Τι είναι η βιολογική κτηνοτροφία; 
 
Η βιολογική κτηνοτροφία, από την οποία προκύπτουν τα βιολογικά γαλακτοκομικά προϊόντα, το βιολογικό κρέας και τα βιολογικά αυγά, είναι ένα σύστημα που στηρίζεται στη φυσική διαβίωση των ζώων και την αξιοποίηση των φυσικών πόρων του οικοσυστήματος μέσα στο οποίο ζει, στη χρήση βιολογικών ζωοτροφών (δηλαδή χωρίς χημικά λιπάσματα, φυτοφάρμακα, ζιζανιοκτόνα), στην προστασία του περιβάλλοντος, και φυσικά είναι αντίθετη στην χρήση γενετικά τροποποιημένων φυλών και στην παραγωγή γενετικά τροποποιημένων ζωοτροφών.
 
3. Τα βιολογικά προϊόντα περιέχουν Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς; 
 
Τα βιολογικά προϊόντα δεν περιέχουν Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς (ΓΤΟ). Επίσης, στην βιολογική παραγωγή δεν χρησιμοποιούνται προϊόντα που προέρχονται από ΓΤΟ.
 
4. Πώς μπορώ να γνωρίσω τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 
 
Στην επισήμανση ή διαφήμιση των προϊόντων βιολογικής γεωργίας θα πρέπει να υπάρχουν οι εξής ενδείξεις:
Το εθνικό σήμα αναγνώρισης πιστοποιημένων προϊόντων βιολογικής γεωργίας.
Η ένδειξη «ΠΡΟΙΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ» σε συνδυασμό με την ονομασία πώλησης του προϊόντος.
Η ένδειξη «ΠΡΟΙΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ» μόνο σε προϊόντα φυτικής προέλευσης που η καλλιέργεια τους βρίσκεται σε περίοδο μετατροπής, σε συνδυασμό με την ονομασία πώλησης του προϊόντος.
Το Κοινοτικό λογότυπο.
Ο κωδικός αριθμός έγκρισης του Οργανισμού Ελέγχου & Πιστοποίησης
 
5. Μπορούν να πωλούνται χύμα τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 
 
Οι επιχειρήσεις εξασφαλίζουν ότι τα βιολογικά προϊόντα μεταφέρονται σε άλλες μονάδες, περιλαμβανομένων των επιχειρήσεων χονδρικού και λιανικού εμπορίου, μόνο στην κατάλληλη συσκευασία με τρόπο που να μην είναι δυνατή η αντικατάσταση του περιεχομένου χωρίς την παραβίαση ή φθορά της σφραγίδας και με την ύπαρξη ετικέτας που να αναφέρει την επωνυμία του προϊόντος την ονομασία του προϊόντος, τον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης.
 
6. Υπάρχουν διαφορές στη γεύση των βιολογικών προϊόντων σε σχέση με τα συμβατικά; 
 
Η βιολογική παραγωγή επιτρέπει στα βιολογικά προϊόντα να διατηρούν ανέπαφα τα θρεπτικά συστατικά και τη φυσική τους σύσταση. Με αυτόν τον τρόπο καθίστανται ανώτερα από τα συμβατικά. Αν και το κριτήριο της γεύσης είναι καθαρά υποκειμενικό, τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας έχουν πιο έντονη γεύση και άρωμα, ιδιαίτερα τα φρούτα και τα λαχανικά.
 
7. Πόσο απαραίτητα είναι τα βιολογικά προϊόντα για τη σωστή ανάπτυξη των παιδιών; 
 
Τα βιολογικά προϊόντα είναι η ιδανικά για την παιδική διατροφή. Είναι φυσικά, χωρίς υπολείμματα λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων ενώ παράλληλα διατηρούν ανέπαφα τα θρεπτικά συστατικά τους. Τέλος, μεταβολίζονται και απορροφώνται καλύτερα από τον οργανισμό, χτίζοντας τα θεμέλια για την γερή ανάπτυξη των παιδιών.
 
8. Γιατί τα βιολογικά προϊόντα είναι συνήθως ακριβότερα; 
 
Τα βιολογικά προϊόντα είναι προϊόντα προστιθέμενης αξίας και η παραγωγή τους προϋποθέτει ιδιαιτέρες γνώσεις, προσωπική φροντίδα και «θυσίες» από τους βιολογικούς παραγωγούς.
 
Η διαφορά τιμής οφείλεται αφ’ ενός στην μειωμένη παραγωγή και αφ’ εταίρου στο αυξημένο κόστος παραγωγής. Αυτό συμβαίνει επειδή ο βιολογικός τρόπος καλλιέργειας δεν ευνοεί την ποσοτική ανάπτυξη της παραγωγής και παράγοντες όπως η περιορισμένη άμυνα των βιολογικών προϊόντων στις ασθένειες λόγω μη χρήσης χημικών λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και αντιβιοτικών μειώνουν τον όγκο της παραγόμενης ποσότητας.
 
Επίσης, η πρόσθετη και εξειδικευμένη χειρωνακτική εργασία που απαιτείται καθώς και οι αυστηρές προδιαγραφές που πρέπει να τηρούνται συντελούν στο αυξημένο κόστος παραγωγής. Για παράδειγμα, στο μεταβατικό στάδιο από συμβατικό σε βιολογικό ελαιόλαδο το χωράφι πρέπει να μείνει ακαλλιέργητο για 3 χρόνια. Επίσης, στη βιολογική κτηνοτροφία, τα ζώα πρέπει να τρώνε αποκλειστικά βιολογική ζωοτροφή.
  
9. Πώς ελέγχονται και πιστοποιούνται τα βιολογικά προϊόντα; 
 
Η αυθεντικότητα και η ποιότητα των προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας, καθώς επίσης και οι διαδικασίες και οι πρακτικές που εφαρμόζονται, διέπονται στο σύνολό τους από την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2092/91 και 1804/99) που ισχύει και στη χώρα μας.
 
Σύμφωνα με τον κανονισμό της Ε.Ε. η διαδικασία παραγωγής των προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας ελέγχεται σε όλα τα στάδιά της με τις αυστηρές προδιαγραφές που θέτουν εγκεκριμένοι εγχώριοι και ξένοι οργανισμοί πιστοποίησης, οι οποίοι τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Γεωργίας της χώρας στην οποία ανήκουν. Στην Ελλάδα, οι αρμόδιοι οργανισμοί ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικά παραγόμενων προϊόντων είναι οι ΒΙΟ-ΕΛΛΑΣ, ΔΗΩ και ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ.
 
Οι οργανισμοί αυτοί ελέγχουν, το κτήμα στο οποίο καλλιεργήθηκε το προϊόν, τον τρόπο παραγωγής και μεταφοράς του και γενικά κάθε δραστηριότητα που αφορά στο προϊόν, από την σπορά ως την συγκομιδή, την ενδεχόμενη μεταποίησή του, και την συσκευασία του.
 
10. Πώς μπορώ να γνωρίζω με βεβαιότητα ότι ένα προϊόν είναι βιολογικό;
 
Η βιολογική καλλιέργεια ελέγχεται σε όλα τα στάδιά της από τους αρμόδιους οργανισμούς πιστοποίησης και οι έλεγχοι συνεχίζονται και στα στάδια της μεταποίησης για τις κατηγορίες που υπόκεινται σε μεταποίηση. Οι φορείς πιστοποίησης ελέγχουν αν τα βιολογικά προϊόντα παράχθηκαν κάτω από τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από τη νομοθεσία και αν είναι όλα σύμφωνα πιστοποιούν με ειδική σήμανση. Η σήμανση είναι σφραγίδα την οποία τα προϊόντα φέρουν στη συσκευασία τους.
 
Η αυθεντικότητα και η ποιότητα των βιολογικών προϊόντων  καθώς και οι διαδικασίες και πρακτικές που εφαρμόζονται, διέπονται στο σύνολό τους από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιστοποιούνται από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης BioHellas
 
 
   Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με το E-Shop
 
 
1. Πώς μπορώ να παραγγείλω τα προϊόντα που χρειάζομαι;

Μέσω της ιστοσελίδας www.mirabilis.gr ή τηλεφωνικά (210-8221206).
 
2. Πόσο συχνά μπορώ να κάνω τις παραγγελίες μου; 
 
Όσο συχνά επιθυμείτε!
  
3. Πώς θα παραλαμβάνω τα προϊόντα που έχω παραγγείλει;
 
Μέσω του δικτύου διανομής του Mirabilis(για διανομές στο λεκανοπέδιο Αττικής), με εταιρίες courier και  μέσω των ΕΛ.ΤΑ.
 
4. Ποιες περιοχές καλύπτετε με τις κατ’ οίκον παραδόσεις;
 
Όλη την Ελλάδα.
 
5. Ποιες μέρες και ώρες γίνονται οι παραδόσεις των προϊόντων;
 
Κατόπιν συνεννόησης με τηλεφωνική επικοινωνία ή e-mail.
 
6. Θα μπορούσα να έρθω να ψωνίσω από το φυσικό κατάστημα αλλά η παράδοση των προϊόντων να γίνει στο σπίτι μου;
 
Και βέβαια!
 
7. Με ποιο τρόπο μπορώ να πληρώσω τις αγορές μου;
 
Κάθε παραγγελία μπορεί να εξοφληθεί με τους παρακάτω τρόπους:

α) Πληρωμή μέσω πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας: μετά την ολοκλήρωση των αγορών μεταφέρεστε στην σελίδα της τράπεζας που συνεργαζόμαστε (ALPHA BANK) όπου και θα κληθείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία της κάρτας σας. Η μετάδοση των στοιχείων της πιστωτικής σας κάρτας γίνεται με κρυπτογράφηση μέσω ασφαλούς σύνδεσης (SSL Connection) και η εταιρεία μας δεν έχει πρόσβαση στη συγκεκριμένη σελίδα και στα δεδομένα που εσείς δίνετε.

Δεχόμαστε όλες τις κάρτες Visa, MasterCard, Maestro, Electron, American Express. 

β) Πληρωμή στην παράδοση: κατά την παράδοση από την εταιρεία courier ή τα ΕΛ.ΤΑ. καλείστε να πληρώσετε το αντίτιμο της παραγγελίας σας (αντικαταβολή).

γ) Πληρωμή με κατάθεση: αφού ολοκληρώσετε την παραγγελία σας, κάνετε κατάθεση στον τραπεζικό μας λογαριασμό το ποσό που αντιστοιχεί στην παραγγελία σας. Παρακαλώ συμπληρώστε ως αιτιολογία το ονοματεπώνυμο καταθέτη, όπως αυτό αναγράφεται στην παραγγελία και η αποστολή της παραγγελίας θα γίνει μόλις επιβεβαιωθεί η κατάθεσή σας.

ΤΡΑΠΕΖΑ: ALPHA BANK

IBAN: GR94 0140 1230 1230 0210 1219 959

Αρ.Λογαριασμού: 123-002101-219959

Δικαιούχος: ΒΑΓΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΡΚΟY

Για την ταχύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε να μας στείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης με  φαξ στο 2108221749 ή με e-mail στο info@mirabilis.gr ή με μήνυμα στο facebook: https://www.facebook.com/georgiareflex 

8. Πώς μπορώ να ξέρω ότι τα προϊόντα που έχω επιλέξει από συγκεκριμένους παραγωγούς θα είναι αυτά που θα παραλάβω;

Εμείς στο Mirabilis δημιουργούμε άμεση σχέση ανάμεσα στον καταναλωτή, τον παραγωγό και το προϊόν του. Εγγυόμαστε λοιπόν ότι με την λειτουργία και το σύστημα υλοποίησης των παραγγελιών, κάνουμε πράξη κάθε υπόσχεση!
 
9. Πόσο ασφαλείς είναι οι συναλλαγές /αγορές /πληρωμές μου μέσα από το site σας;

Απόλυτα! Διαθέτουμε πιστοποιητικό ασφαλών συναλλαγών SSL της Thawte, μέσα από το σύστημα ασφαλείας της Braintree Payments.
 
10. Θα προστεθούν και άλλες κατηγορίες/ποικιλίες στα προϊόντα που αυτή τη στιγμή διαθέτετε;
 
Φυσικά! Αυτός είναι ο διαρκής στόχος μας. Να καλύπτουμε κάθε μέρα όλο και περισσότερες ανάγκες των πελατών μας, με επιλεγμένα και πιστοποιημένα προϊόντα βιολογικής παραγωγής και καλλιέργειας από Ελλάδα και Εξωτερικό.
 
11. Με ποιόν τρόπο μπορώ να διασφαλιστώ για το ότι τα προϊόντα που αγοράζω είναι πιστοποιημένα βιολογικά ή ολοκληρωμένης διαχείρισης;

Το έχουμε κάνει εμείς για σας πριν τους δώσουμε θέση στο Mirabilis. 
 
12. Για να μπορώ να παραγγέλνω μέσα από το site σας πρέπει να εγγραφώ ως μέλος του Mirabilis;

Το μόνο που χρειάζεται είναι η δημιουργία ενός προφίλ στην ιστοσελίδα μας, χωρίς κανένα κόστος.
 
13. Υπάρχουν προϊόντα που δε βλέπω στο site, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν; 
 
Εάν υπάρχει κάποιο προϊόν που ψάχνετε αλλά δεν το βλέπετε στο site, επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ή μέσω e-mail και εμείς θα σας ενημερώσουμε άμεσα αν είναι διαθέσιμο, έχει έλλειψη ή έχει καταργηθεί.
 
14. Από την ώρα της ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας, πόσες μέρες χρειάζονται για να την παραλάβω; 
 
Εξαρτάται πάντα σε ποια περιοχή της Ελλάδας βρίσκεστε. Παραδόσεις γίνονται αυθημερόν ή σε 2-3 μέρες. Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και παράδοση της παραγγελίας σας, θα επικοινωνούμε μαζί σας. 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ιστοσελίδα και τους ισχύοντες κανόνες, μπορείτε να δείτε στους Όρους Χρήσεις.